Informacje Świat

Interaktywne mapy

Jak pomagają nam w określeniu wyzwań, jakie stawia przed nami planeta?

08:07:14Dziś nasza matka Ziemia zmaga się z wieloma zagrożeniami, a ochrona środowiska naturalnego jest niemal na całym świecie zagadnieniem priorytetowym. Stąd naukowcy starają się dowiedzieć, które regiony wymagają najpilniejszej interwencji.

fot. Yuri_b, źródło: pixabay.com

Dokładna analiza małych przestrzeni

Na początku warto wyposażyć się w dokładne dane, które pozwolą na koncentrację uwagi na szczególnie potrzebujących tego miejscach i przedsięwzięcie odpowiednich środków. Cennych treści dostarczają kartograficzne analizy, możliwe dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym. Pozwalają one między innymi na przetwarzanie ogromnej ilości danych oraz zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczości. Od ponad dziesięciu lat ich opracowywaniem zajmuje się Natural Capital Project. W celach badawczych planeta została podzielona na ponad miliard obszarów o kwadratowych kształtach i średnicy około 300 metrów. Dla każdego z obszarów analizowane są takie zmienne jak zapylanie upraw, zatrzymywanie zanieczyszczeń w glebie i ochrona wybrzeża. Na tej podstawie powstają różne scenariusze zmian klimatycznych i społecznych.

W stosunku do każdego regionu rozważane są również takie czynniki jak rola odgrywana przez środowisko naturalne w danym miejscu oraz potrzeby lokalnej społeczności, uzależnione od stopnia rozwoju cywilizacji i liczebności populacji. Dla przykładu jeśli zapylanie upraw przez pszczoły jest na odpowiednim poziomie, rolnictwo ma większe szanse na rozwój i zaspokojenie potrzeb lokalnych mieszkańców. Z kolei im efektywniej gleba absorbuje szkodliwe substancje, tym mniejsze jest zanieczyszczenie wód. W tym momencie najbardziej zagrożone nieefektywnym funkcjonowaniem kilku z tych czynników są Afryka i południowo-wschodnia Azja. Obecnie szacuje się, że do 2050 r. pięć miliardów ludzi może być narażonych na zwiększone ryzyko zanieczyszczeń, niszczycielskich skutków burz przybrzeżnych lub niedożywienia (z powodu braku zapylaczy).

Dary natury

Aby lepiej zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i znaczenia jakości funkcjonowania ekosystemów, warto lepiej rozumieć korzyści płynące z zasobów naturalnych. Pszczoły i motyle zapylają trafiające do nas warzywa, gleby chronią przed przedostawaniem się szkodliwego azotu pochodzącego z nawozów rolniczych do wód, a lasy namorzynowe o głębokich korzeniach oraz koralowce zapobiegają erozji wybrzeży i powodziom. To tylko niektóre z przykładów świadczących o tym, jaki wpływ ma natura na nasze zdrowie, bezpieczeństwo i jakość życia populacji.

Kierunki działań na kolejne lata

Otwarty program stworzony przez Natural Capital Project niesie rolnikom, właścicielom ziemskim i urzędnikom państwowym bogactwo wskazówek, nakierowujących na podejmowanie bardziej świadomych i proekologicznych decyzji. Aż 185 krajów korzysta z projektu polegającego na mapowaniu cennych zasobów ekologicznych, sugerowaniu racjonalnych, kompromisowych rozwiązań w użytkowaniu gruntów oraz wody, ewaluacji konieczności ochrony danego obszaru i wdrażanych inwestycji.

W oparciu o opracowywane przez specjalistów dane kartograficzne sporządzane będą plany ochrony środowiska na kolejne dziesięciolecia. W 2021 roku najważniejsze decyzje zapadną na 26. konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Glasgow (Szkocja) oraz Konwencji o różnorodności biologicznej w Kunming (Chiny). Oba wydarzenia zostały przełożone na przyszły rok ze względu na trwającą pandemię.

Inne z tej kategorii

Dulkiewicz wygrała wybory na prezydenta Gdańska

Redakcja

MIiR: Dofinansowanie terminala LNG w Świnoujściu z Programu Infrastruktura i Środowisko

Redakcja

Projekt ustawy o zniesieniu akcyzy na LNG i CNG trafi do komisji

Redakcja

Kaszmir: Starcia protestujących z policją

Redakcja

Wielka Defilada Niepodległości w lekko zmienionej formule

Redakcja

Jest mandat do negocjacji ws. finansowania polityki migracyjnej

Redakcja
Gazeta Jutro