Zwierzaki

Poznajcie bliżej bociana czarnego

Wnikliwi obserwatorzy znajdą go obecnie w polskich lasach, gdzie żyje pod ścisłą ochroną. W ostatnich latach liczebność bociana czarnego, nazywanego po staropolsku hajstrą, znacznie wzrosła, choć wciąż jest on bardziej unikatowy od swego białego przyjaciela.

fot.: Sebastian Pietraszko

Choć czarny kolor nadaje mu więcej powagi, czarny bociek jest bardziej skryty i płochliwy. Raczej stroni od ludzkiego towarzystwa. Również odmiennie od bociana białego, nie klekocze, a wydaje chrapliwe, syczące dźwięki. Ponadto czarny gatunek bociana jest nieco mniejszy od białego, przy czym rozpiętość skrzydeł wynosi około 1,5 metra. Podczas swoich wędrówek ptaki chętnie korzystają z kominów powietrznych, podobnie jak ich biali krewni, jednak częściej stawiają na lot aktywny.

Jako miejsca najczęstszego pobytu upodobały sobie zaś płytkie śródleśne strumienie, cieki i rozlewiska, gdzie brodząc w wodzie, szukają drobnych ryb i bezkręgowców. Innym obszarem, w którym bociany czarne spędzają najwięcej czasu, są głębokie zakątki lasu, gdzie na drzewach o rozłożystych konarach hajstra zakłada swoje gniazda i pilnie ich strzeże. Z przezorności bociany czarne najczęściej budują sobie 2 lokum oddalone od siebie do kilku kilometrów, na wypadek utraty jednego z nich. Gniazda te są zgłaszane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która to wyznacza wokół nich specjalne strefy podlegające całorocznej ochronie. Ciekawostką jest, że co do wyboru gatunków drzew bociany czarne mają swój sprecyzowany gust. W Polsce ponad połowa ich gniazd znajduje się na dębach, a jedna trzecia na sosnach.

W naszym kraju liczebność hajstry jest szacowana na 1400-1600 par. Gatunek jest objęty ścisłą ochroną. Oprócz tego, przydzielono mu również ochronę strefową, co oznacza, że teren położony do 200 metrów od gniazda funkcjonuje jako teren rezerwatu ścisłego. Wyznaczenie tej strefy miało swój znaczny wpływ na wzrost liczebności populacji. Jednak do jeszcze większego zwielokrotnienia przedstawicieli gatunku doszło dzięki… bobrom. Jak to się stało? Wraz z pojawieniem się tych zwierząt, zwiększył się zasięg terenów podmokłych. Pojawiła się zatem dogodniejsza baza pokarmowa dla hajstry.

W Polsce gniazduje 25% populacji bociana czarnego na terenie Unii Europejskiej, choć jest ich znacznie mniej niż bocianów białych. Natomiast cała światowa populacja hajstry jest szacowana na między 22 000 a 44 000 osobników.

Jak długo będzie można jeszcze wypatrywać naszych płochliwych gości? W Polsce gniazdują przez kilka miesięcy w roku, a później zimują w Afryce Środkowej. Do ciepłych krajów podróżują w okresie od sierpnia do października. Można więc je obserwować jeszcze w czasie, kiedy bocianów białych już dawno u nas nie ma. Powracają zaś do legowiska na przełomie marca i kwietnia. Nie jest łatwo na nie samodzielnie natrafić, natomiast dodatkowo dla zainteresowanych Lasy Państwowe umożliwiają śledzenie transmisji online, ukazującej bieżące życie tych ptaków.

Inne z tej kategorii

Indywidualiści z wieloma tajemnicami

O kotach, w dniu ich święta

D Okaz

Nie bądź egoistą, pomyśl o zwierzętach!

Karolina Zabiegaj

Dlaczego pies załatwia się w domu? 3 najczęstsze przyczyny

Redakcja

Z powodzi ratuj jeża

Redakcja

Święto czworonożnych bohaterów

28 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego

D Okaz

Pomagają krakowskim bezdomniaczkom Stanąć na Łapy

Kilka słów o fundacji ratującej koty

D Okaz
Gazeta Jutro