Polska

“Uber oferujący sąsiedzkie usługi opiekuńcze” pomoże w kwarantannie

Polska aplikacja Dobre wsparcie, nagrodzona przez Komisję Europejską i stworzona z udziałem samorządu, teraz pomoże w niesieniu pomocy osobom niesamodzielnym i będącym w kwarantannie. Jej twórcy przyrównują ją do aplikacji Ubera.

Na zdjęciu marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz © West Pomerania Region, Poland
Jak podkreślił na czwartkowej wideokonferencji marszałek województwa Olgierd Geblewicz, w czasie wywołanego pandemią COVID-19 kryzysu największym wyzwaniem będzie mobilizacja społeczna w celu niesienia pomoc innym, z jednej strony tym, którzy są poddani kwarantannie, a z drugiej – osobom niesamodzielnym, starszym i z niepełnosprawnościami.”Dzisiaj postanowiliśmy udostępnić platformę wymiany informacji, zarządzania tak naprawdę wolontariatem, wszystkim gminom naszego województwa, aby lepiej mogły organizować swoje usługi z zakresu niesienia pomocy osobom potrzebującym” – podkreślił Geblewicz.

Marszałek zapowiedział, że oprogramowanie zostanie udostępniane gminom bezpłatnie.Stworzona przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie) przy wsparciu unijnym aplikacja “Dobre wsparcie” określana jest jako “Uber oferujący sąsiedzkie usługi opiekuńcze”. System jest autonomiczny, łączy lokalnych użytkowników: gminy, ośrodki pomocy, opiekunów, poradnie i rodziny.Twórcy aplikacji przekonują, że w czasie pandemii choroby COVID-19 narzędzie może znaleźć znakomite zastosowanie w kierowaniu pracą sztabów kryzysowych, instytucji zarządzających pomocą społeczną, pracownikami służb medycznych i wolontariuszami.

Osoby pracujące w terenie dostają poprzez aplikację zadania oraz informacje gdzie, komu i kiedy mają pomóc. Wykonanie zleconych zadań potwierdzają “odhaczeniem” ich w programie. W systemie osoba zarządzająca ma podgląd do lokalizacji pracowników, wolontariuszy i podopiecznych. Narzędzie to może być – według twórców aplikacji – przydatne również dla Policji, która kontroluje przestrzeganie kwarantanny domowej.”Oprogramowanie tworzone było przez 12 miesięcy w oparciu o testy i doświadczenia odbiorców, dzięki temu jest stabilne, bezpieczne i gotowe do wdrożenia. Oprogramowanie może zostać przekazane nowym odbiorcom np. samorządom w ciągu kilku godzin” – powiedział Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska. Aplikacja wygrała w ub. roku w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars na najbardziej innowacyjne projekty unijne.

Projekt otrzymał wyróżnienie w kategorii obejmującej zwalczanie nierówności i ubóstwa. Zwycięzców konkursu ogłoszono podczas gali w Brukseli w ramach organizowanego przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.Projekt zrealizowano w partnerstwie z urzędem marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Caritasem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritasem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wsparcie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanego przez zachodniopomorski urząd marszałkowski.

———

Artykuł udostępniony dzięki współpracy z PAP

Inne z tej kategorii

MC: Gminne Ośrodki Kultury – wszystkie w szybkiej sieci!

Redakcja

MI: S17 Warszawa – Lublin dłuższa o 13 km

Redakcja

PK: Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej nielegalnie wprowadzającej do obrotu paliwa

Redakcja

Ministerstwo Sprawiedliwości: Wspieramy działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach

Redakcja

Grunty inwestycyjne – perspektywa przyszłości

Redakcja

Uchylona decyzja dot. budowy zamku w Stobnicy

Redakcja
Gazeta Jutro