Polityka

MSZ: Minister Jacek Czaputowicz z wizytą w Księstwie Liechtensteinu

Współpraca dwustronna, aktualne kwestie unijne oraz bieżące tematy agendy międzynarodowej były głównymi tematami spotkania szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza z minister spraw zagranicznych Księstwa Liechtensteinu Katrin Eggenberger w Vaduz.

Minister Czaputowicz podczas wizyty w Vaduz – fot. Tymon Markowski / MSZ

– Pozytywnie oceniamy rozwój stosunków między Polską a Księstwem Liechtensteinu. Widzimy możliwość ich dalszego pogłębienia, zwłaszcza na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i kulturalnej – ocenił szef polskiej dyplomacji. Omawiając aktualną agendę unijną, w szczególności w kontekście brexitu, minister Czaputowicz odnotował potrzebę wspierania ambitnych relacji UE z Wielką Brytanią, z uwzględnieniem praw i obowiązków innych państw trzecich w stosunkach z Unią Europejską.

W rozmowie z minister Eggenberger szef polskiej dyplomacji omówił także polskie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Za najważniejsze osiągnięcia polskiej aktywności w tym czasie uznał działania rzecz umacniania prawa międzynarodowego, ochrony osób cywilnych i zapobiegania konfliktom.

Mówiąc o celach członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka minister Jacek Czaputowicz za nasze główne priorytety uznał działania na rzecz wolności religii lub wyznania, przestrzegania i ochrony praw człowieka i praw mniejszości religijnych oraz najbardziej narażonych grup, takich jak dzieci i osoby niepełnosprawne, a także konieczność wzmożenia wysiłków na rzecz wzmacniania zasad demokracji i dobrego rządzenia.

W ramach wizyty w Liechtensteinie minister Czaputowicz spotkał się również z następcą tronu Księciem Alojzym, z którym wymienił poglądy nt. aktualnych stosunków między oboma krajami. Swojemu rozmówcy pogratulował także z okazji 300-lecia państwowości Księstwa Liechtensteinu. Będąc w Vaduz szef polskiego MSZ spotkał się również ze Stefanem Wolfem, któremu wręczył akt mianowania na Konsula Honorowego RP. Podziękował ponadto nowomianowanemu konsulowi za jego chęć rozwijania stosunków między Polską i Liechtensteinem, zwłaszcza w obszarze relacji gospodarczych.

Wizyta w Liechtensteinie była pierwszą wizytą ministra spraw zagranicznych RP od 2011 r.

———

Artykuł udostępniony dzięki współpracy z PAP

Inne z tej kategorii

Rosja będzie karać za walkę z pomnikami

Redakcja

MPiT: Nowy krajobraz innowacyjności

Redakcja

Wojsko Polskie będzie na Westerplatte 1 września

Redakcja

Po pierwsze logistyka – inwestycje wspierają ekspansję polskich przewoźników towarowych

Redakcja

MKiDN: J.Sellin pisze do A.Dulkiewicz: nasze propozycje mają na celu włączenie Gdańska w proces podejmowania decyzji dotyczących wystawy na Westerplatte

Redakcja

Putin i Erdogan optują za politycznym uregulowaniem sytuacji w Syrii

Redakcja
Gazeta Jutro