Świat

Jest mandat do negocjacji ws. finansowania polityki migracyjnej

Utworzenie funduszu, który ma wspierać państwa członkowskie w zarządzaniu migracją oraz wsparcie finansowe na zarządzanie granicami zewnętrznymi UE – takie założenia będą negocjowane w Parlamencie Europejskim.

Migranci ciągle obiektem rozmów wewnątrz UE – © European Union 2017 fot. EP/Dominique HOMME
Kraje członkowskie UE wypracowały w Luksemburgu mandat do negocjacji ws. finansowania polityki dotyczącej migracji, granic i bezpieczeństwa w ramach przyszłego budżetu unijnego na lata 2021-2027.

Wypracowane porozumienia nie obejmują kwestii budżetowych będących obecnie przedmiotem dyskusji w ramach negocjacji dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych ani kwestii powiązanych z pakietem reformującym wspólny europejski system azylowy. W ramach mandatu kraje członkowskie uzgodniły utworzenie funduszu azylu i migracji, który będzie wspierał państwa członkowskie w zarządzaniu migracją.

Utworzony ma zostać też instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz, który ma zapewnić skuteczne zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi UE. Uwzględniono w nim najnowsze propozycje zmian, takie jak planowane zwiększenie zakresu uprawnień Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, modernizacja wspólnej polityki wizowej oraz rozwój wielkoskalowych systemów informatycznych (w tym europejskiego systemu informacji o podróży, zezwoleń na podróż oraz systemu wjazdu i wyjazdu).

Państwa UE uzgodniły również utworzenie funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego, który ma wspierać działania prewencyjne oraz współpracę między policją, organami sądowymi i innymi odpowiednimi organami w celu ochrony obywateli. Zaproponowano, by działania priorytetowe – takie jak projekty w państwach trzecich służące przeciwdziałaniu dużej presji migracyjnej, walka z cyberprzestępczością i interoperacyjność systemów informatycznych – mogły korzystać z wyższej stopy współfinansowania. Częściowy mandat posłuży jako punkt wyjścia w przyszłych negocjacjach z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych regulacji.

———

Artykuł udostępniony dzięki współpracy z PAP

Inne z tej kategorii

Premier Finlandii w centrum skandalu przez zdjęcie bez bielizny

Redakcja

Izrael ma uwolnić dwóch syryjskich więźniów

Redakcja

Historia budżetu UE to prawie 70 lat napięć

Redakcja

Dożywocie dla Karadžića: „Dla całego narodu serbskiego jest bohaterem”

Redakcja

WHO: liczba zakażeń koronawirusem rośnie w Europie Wschodniej

Redakcja

Włochy: im mniejsze mieszkanie, tym większy niepokój podczas kwarantanny

Redakcja
Gazeta Jutro