Polska

MSZ: pierwsze polsko-południowokoreańskie konsultacje nt. polityki cyberbezpieczeństwa

Międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa były przedmiotem pierwszej rundy konsultacji między Polską a Republiką Korei w dniu 13 czerwca br. w Warszawie. Delegacji południowokoreańskiej przewodniczył Gunn Kim, ambasador ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w południowokoreańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, delegację polską reprezentował ambasador Marek Szczygieł – koordynator ds. międzynarodowych aspektów cyberbezpieczeństwa w polskim resorcie dyplomacji.

fot. MSZ

Podczas spotkania strony omówiły problemy dot. współpracy międzynarodowej w zakresie zapewnienia stabilności cyberprzestrzeni, w tym implementacji norm odpowiedzialnego zachowania państw w cyberprzestrzeni, obowiązywania prawa międzynarodowego oraz środków budowy zaufania w wymiarze regionalnym. Rozmówcy zgodzili się, że dla zachowania wolnego, otwartego, stabilnego i bezpiecznego Internetu, społeczność międzynarodowa musi wzmóc wysiłki w walce ze szkodliwymi działaniami w cyberprzestrzeni. Delegacje omówiły ponadto możliwości wzmocnienia praktycznej współpracy między Polską i Republiką Korei w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz zwalczania cyberprzestępczości.

Oba państwa wyrażają poparcie dla procesów zainicjowanych w tym roku na forum ONZ w ramach Grupy Ekspertów Rządowych (UN GGE) oraz Open-Ended Working Group. Prowadzony tam dialog powinien przyczynić się do wzmocnienia międzynarodowego konsensusu wokół przyjętych norm zachowania państw w cyberprzestrzeni.

———

Autorem i dostawcą informacji jest
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Inne z tej kategorii

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Ustawa została uchwalona przez Sejm

Redakcja

Dzban roku 2018

Wyniki plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2018

Redakcja

Multimedialne widowisko o historii Teatru im. Juliusza Słowackiego

K Bockowska

Spadek wskaźnika zadowolenia klientów z jakości obsługi

znakiem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy?

Redakcja

MSWiA gotowe do zawarcia porozumienia ze stroną związkową

Redakcja

MSWiA otwarte na rozmowy ze związkowcami

M Lebiest
Gazeta Jutro