Informacje Polska

MPiT: Minister Jadwiga Emilewicz na ABSL Summit

Wystąpienie na temat zmian zachodzących na globalnych rynkach, rozdanie nagród w konkursie ABSL Start-Up Challenge 2019, konferencja prasowa o potencjale miast średnich w przyciąganiu inwestycji z sektora usług biznesowych, spotkanie z byłym prezydentem USA Billem Clintonem – to główne punkty udziału minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz w 10. edycji ABSL Summit.

Minister Jadwiga Emilewicz podczas ABSL Summit – fot. MPiT
Szefowa MPiT odczytała też list premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników wydarzenia. Uczestnicy konferencji rozmawiają w Warszawie m.in. o przyszłości sektora usług biznesowych i o największych wyzwaniach na najbliższe 10 lat w globalnej ekonomii. “Trudno sobie wyobrazić sukces gospodarczy Polski bez członkostwa w Unii Europejskiej. Piętnaście lat temu staliśmy się częścią najpotężniejszego ugrupowania gospodarczego na świecie, które przyniosło dziesięciolecia wzrostu i dobrobytu. Ale historia nie może zastąpić krytycznego myślenia o tym, co jest teraz i wyzwaniach przyszłości” – powiedziała minister Emilewicz na początku swojego wystąpienia. Dodała, że oczekiwania społeczne i trendy technologiczne wpływają na współczesną politykę w bezprecedensowy sposób, a obywatele wzywają rządy do podjęcia zdecydowanych działań w celu ochrony społeczeństw i rozwiązywania problemów.

Potrzebujemy inteligentnych regulacji bardziej niż kiedykolwiek. Przepisów, które tworzą standardy, promują jakość. Dobrej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy lobbingu, który wychodzi poza wąskie interesy państw i biznesu, a który analizuje wszystkie społeczne i ekonomiczne koszty i korzyści wynikające z cyfryzacji naszego życia, gospodarki czy działań politycznych” – podkreśliła. “Cieszę się, że jako minister przedsiębiorczości i technologii mogę przyczynić się małymi krokami do stworzenia nie tylko nowych, ale i dobrych regulacji w Polsce. Mój resort wdrożył już ponad setkę zmian ułatwiających prowadzenie biznesu. A to nie koniec” – poinformowała minister Emilewicz.

Ostatnie piętnaście lat to okres, w którym polska gospodarka skutecznie wkroczyła do globalnych łańcuchów produkcji i stała się integralną częścią europejskiej gospodarki we wszystkich jej wymiarach. Oznacza to, że wyzwania dla polskiej gospodarki, społeczeństwa i polityki są takie same jak dla całej Europy. “Musimy głęboko przemyśleć to, czego chcemy i w jakim kierunku zmierzamy. Dlatego moje ostatnie przesłanie do Państwa jest takie, że konieczne jest podjęcie wspólnych działań, aby przedefiniować model rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie. Z efektów wzrostu gospodarczego powinni korzystać wszyscy obywatele, usługi publiczne powinny mieć wysoki standard, a sprawiedliwość społeczna powinna być czymś więcej niż tylko hasłem” – zaznaczyła Emilewicz. Jej zdaniem, kluczem do osiągnięcia tego celu jest wzmocnienie sektora MŚP i rozwój kompetencji cyfrowych. “Musimy zapewnić, że globalne procesy w dziedzinie handlu, inwestycji i technologii przyniosą nam dziesięciolecia dobrobytu w Europie, zachowując europejski sposób życia, który jest unikalny na świecie i bez którego Europa utraci znaczną część swojej tożsamości. Polska jest gotowa na tę dyskusję i weźmie w niej ważną rolę. Mam nadzieję, że Państwo również do nas dołączycie” – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Szefowa MPiT wzięła też udział we wręczeniu nagród ABSL Start-Up Challenge 2019. To już czwarta edycja programu skierowanego na budowę relacji biznesowych pomiędzy młodymi firmami technologicznymi a największymi działającymi w Polsce korporacjami. Jadwiga Emilewicz uczestniczyła ponadto w spotkaniu z prezydentami miast z całej Polski, by rozmawiać o tym co rząd, szczególnie #MPiT, robi, by wspierać polskie miasta w zwiększaniu ich atrakcyjności inwestycyjnej. Następnie wzięła udział w konferencji prasowej nt. potencjału miasta średnich w przyciąganiu projektów z sektora usług biznesowych.

Poinformowała, że Polska jest nie tylko atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną dla sektora usług biznesowych, ale także ważnym eksporterem usług. Rósł on dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat z poziomu 6,8 mld euro w 2010 r. do poziomu 13,8 mld euro w 2018 r. (wzrost o ponad 100%). “Dane z raportu rocznego ABSL 2018 wskazują, że trendy w zakresie lokowania inwestycji sektorowych w Polsce zmieniają się z korzyścią dla mniejszych ośrodków. Przykładem może być Radom czy Elblągu. Wspieranie miast średnich jest jednym z priorytetów rządu ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – powiedziała minister Emilewicz. Warto w tym kontekście wspomnieć o takich działaniach jak przygotowane przez MPiT zmiany w funkcjonowaniu SSE i w modelu wspierania inwestycji, realizowany przez ARP program “Fabryka” czy Pakiet dla średnich miast autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Od lutego 2018 r. trwa w naszym resorcie pilotaż pn. “Centra usług biznesowych w miastach średnich” dotyczący wypracowania rozwiązań zmierzających do zachęcenia inwestorów do inwestowania w mniejszych miastach. Współpracujemy z czterema miastami: Radomiem, Elblągiem, Chełmem i Tarnowem.

———

Artykuł udostępniony dzięki współpracy z PAP

Inne z tej kategorii

Ekologiczny transport wyznacznikiem bogactwa społeczeństwa

Redakcja

Niemcy: Maassen jednak nie przejdzie do MSW

Redakcja

USA: 12-14 maja Pompeo z wizytą w Rosji

Redakcja

Polacy wygrali w zawodach łazików marsjańskich

Redakcja

MON: 20 lat Polski w NATO

Redakcja

Prezydent: Walczyli, bo chcieli wolności

Redakcja
Gazeta Jutro