Kultura

Kultura inspirująca – ruszył nowy program MKiDN

Można już składać wnioski do nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura inspirująca. Jego celem jest m.in. budowanie wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego swojego wielowiekowego dziedzictwa. Do programu mogą aplikować instytucje podległe i nadzorowane przez MKiDN. Program ma być dla nich szansą na nawiązanie kontaktów zagranicznych i wzmocnienie dotychczas wypracowanych relacji. Termin na składanie wniosków mija z końcem lipca br.

Polska państwem nowoczesnym również kulturalnie – fot. MKiDN

Dla kogo?

Program Kultura inspirująca przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których działalność finansowana jest w ramach rozdziału 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Stanowi on jeden z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą, projektu strategicznego, realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i koordynowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Na jakie projekty?

Dofinansowanie w ramach programu Kultura inspirująca można otrzymać na realizację następujących zadań:- projekt promujący polską kulturę, skierowany do odbiorcy zagranicznego i realizowany poza granicami RP

– pobyt zagraniczny pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich
– wizyty studyjne – przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów

Miejsca realizacji projektu

Podczas oceny wniosków istotne znaczenie będzie miało miejsce realizacji projektu. Zadania realizowane na terenie wymienionych poniżej obszarów geograficznych będą traktowane priorytetowo:

– Europa
– Państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia)
– Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam)
– kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego – ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych

O czym pamiętać

Zadania finansowane w ramach programu powinny się wyróżniać przemyślaną, spójną i dopracowaną koncepcją artystyczną. Mogą się koncentrować na prezentacji konkretnego wydarzenia lub zjawiska artystycznego, bądź prezentować kulturę polską w bardziej przekrojowy, wielodziedzinowy sposób. Przy wyborze kraju prezentacji wydarzenia należy wziąć przede wszystkim pod uwagę wspólnotę doświadczeń historyczno-kulturowych oraz dostosowanie dziedziny do specyfiki danego kraju. Realizacja zadań powinna odbywać się z poszanowaniem kontekstu społeczno–kulturowego, religijnego i politycznego.

Zadania muszą być organizowane we współpracy z przynajmniej jednym strategicznym partnerem zagranicznym, dla którego prowadzenie działalności kulturalnej, jest podstawowym zadaniem statutowym. Przy ocenie zadania szczególna uwaga zostanie położona na stopień zaangażowania partnera zagranicznego, jego pozycję, miejsce prezentacji, wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub/i finansowe. Istotne dla realizacji celów programu będzie również pozyskanie jako partnera dodatkowego polskiej placówki zagranicznej działającej w kraju realizacji wydarzenia. Stabilni organizacyjnie i wartościowi merytorycznie partnerzy zagraniczni, będą stanowić podstawę do pogłębiania współpracy przy realizacji kolejnych projektów.

Budżet programu

Na realizację zadań w ramach programu Kultura inspirująca MKiDN przeznaczy w sumie 6 300 000 zł. Maksymalna wnioskowana kwota na realizację jednego zadania to 800 000 zł. Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 2 wnioski w naborze.

———

Autorem i dostawcą informacji jest
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne z tej kategorii

Piękna litera ze średniowiecza

Święto Książki w podkrakowskim klasztorze

A Helit

The Greatest Showman

Król rozrywki ...rodem prosto z Hollywood

D Brabańska

Uroboros u Ałbeny Grabowskiej

A Szachowska

O książkach, twórcach i…. prawach autorskich

A Szachowska

Agnieszka Dygant: Być może sukces twórców „Zimnej wojny” zainspiruje innych filmowców i jakoś mentalnie ich pootwiera

M Lebiest

Europejskie Oscary w rękach Polaków

A Faber
Gazeta Jutro