Informacje Polska

ME: Stanowisko Ministerstwa Energii do komunikatu Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” KWK “Pniówek”

Minister Energii, jako akcjonariusz spółek z udziałem Skarbu Państwa, szczególną wagę przykłada do wzrostu wartości nadzorowanych podmiotów. Wszelkie decyzje nakierowane są na zapewnienie ich rozwoju i stabilizacji finansowej.

KWK “Pniówek” – fot. Twitter Bartosz Michalak
Ministerstwo Energii zdecydowanie zaprzecza informacjom zawartym w komunikacie Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” KWK “Pniówek” z dnia 10 czerwca 2019 roku dotyczącym zamiaru wyprowadzenia środków finansowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przez Radę Nadzorczą JSW i Ministerstwo Energii. Publiczne prezentowanie nieprawdziwych informacji, takich jak zawarte w wymienionym Komunikacie, jest działaniem na szkodę spółki przez osoby informujące o tym Związek i może doprowadzić do destabilizacji kursu akcji na GPW.

Minister Energii nie podejmował i nie podejmuje żadnych działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych dla Skarbu Państwa z JSW. Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2018 została przedstawiona przez obecnie funkcjonujący Zarząd. Zarząd JSW zaproponował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie ponad 200 mln zł, a pozostałą część zysku na potrzeby Spółki. Decyzja Zarządu JSW została przedstawiona Radzie Nadzorczej, w skład której wchodzi czterech członków załogi. Dotychczas nikt nie zgłosił zastrzeżeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do Walnego Zgromadzenia JSW, w którym Minister Energii bierze udział jako jeden z akcjonariuszy.

Jednocześnie przypominamy, że polskie prawo nie daje możliwości żadnym organom rządowym podejmowania decyzji dotyczących dysponowania środkami spółek, w których Skarb Państwa posiada prawa z akcji. Zaangażowanie znacznych środków finansowych każdorazowo jest poprzedzone wnioskiem Zarządu kierowanym do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (WZA). Powyższa procedura jest zawsze inicjowana przez Zarząd Spółki. W przypadku JSW rozporządzanie środkami powyżej poziomu 100 mln zł wymaga podjęcia decyzji przez akcjonariuszy. W bieżącym roku Zarząd Spółki podjął wyłącznie jedną taką decyzję dotyczącą zakupu PBSz, które wymagało zgody Ministra Energii na WZA.

Powoływanie i odwoływanie członków zarządów jest prawnie przypisane Radzie Nadzorczej Spółki i jej decyzje są ostateczne. Należy podkreślić, iż zmiany osób kierujących Spółkami są naturalnymi działaniami wynikającymi z bieżącego zarządzania i wymagają przestrzegania procedur.

Jako Minister Energii nieustannie dbam o rozwój i stabilizację we wszystkich spółkach, które nadzoruję. Przypomnę, że w roku 2016 dzięki moim staraniom i zaangażowaniu, przyczyniłem się do uratowania JSW przed upadłością.

Drodzy Górnicy,

Po naszych wspólnych doświadczeniach z 2007 roku i ostatnich czterech lat, przypisywanie mi złej woli i możliwości działania na szkodę przedsiębiorstw i społeczności górniczej napawa mnie smutkiem.

———

Artykuł udostępniony dzięki współpracy z PAP

Inne z tej kategorii

Sztuczna inteligencja na dużą skalę wejdzie na rynek w ciągu 3-5 lat

Redakcja

Węgry: Rekordowo niskie bezrobocie – 3,6 proc.

Redakcja

USA: Trump zablokuje sprzedaż sprzętu Huawei i ZTE?

Redakcja

MON: Przyśpieszamy z zakupem myśliwców

Redakcja

Francja: Starcia podczas manifestacji w Paryżu

Redakcja

Clarios rozpoczyna działalność jako światowy lider w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań do przechowywania energii

Redakcja
Gazeta Jutro