Informacje Polityka

MŚ: X Dialog Petersberski z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w X jubileuszowym Petersberskim Dialogu Klimatycznym. W tym roku gospodarzami wydarzenia był rząd Niemiec i rząd Republiki Chile, która obejmie prezydencję COP25.

Sławomir Mazurek, X Dialog Petersberski – fot. Ministerstwo Środowiska
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było: “Realizacja Porozumienia Paryskiego”, natomiast spotkaniom przewodniczyły niemiecka minister środowiska Svenja Schulze i chilijska minister środowiska Carolina Schmidt. Tematy rozmów dotyczyły przede wszystkim tego, w jaki sposób można osiągnąć globalne cele klimatyczne. “Dzięki przyjęciu tzw. Reguł Katowickich, zasady wdrażania działań są prawie gotowe. Po kilku dziesięcioleciach negocjacji społeczność światowa w dużej mierze ukończyła ramy potrzebne do działania i śledzenia ich efektów” – powiedział wiceminister Mazurek.

Każdego roku Dialog stanowi okazję do prowadzenia otwartych rozmów i dyskusji. Do udziału w tegorocznym spotkaniu zostali zaproszeni ministrowie z 35 krajów będących stronami Porozumienia Paryskiego. Dzięki niemu państwa mają również szansę jeszcze lepiej poznać swoje oczekiwania, potrzeby, a także ewentualne ograniczenia. “Standardów życia nie da się poprawić agresywnym wzrostem gospodarczym. Istotą ustalonych zasad jest przejście od obecnego systemu redukcji emisji do wspólnych reguł dla wszystkich krajów, z elastycznością dla tych, którzy tego potrzebują” – podkreślił w swojej wypowiedzi wiceminister Sławomir Mazurek.

Podczas COP24 w Katowicach wyróżniliśmy dwa sektory – lasy i elektromobilność – proponując odpowiednią deklarację ministerialną i partnerstwo. Wierzymy, że mogą one znacząco przyczynić się do naszych wysiłków na rzecz klimatu” – dodał wiceminister. Podczas cyklicznych spotkań kraje mogą też wspólnie określać wyzwania klimatyczne stojące przed światem jak też dawać efektywne odpowiedzi poprzez realizowanie wspólnego i spójnego programu na rzecz ochrony klimatu. Tegoroczny Dialog dotyczył głównie tematów dotyczących finansowania, wdrażania i ulepszania krajowych celów klimatycznych. “Same rozmowy jednak nie wystarczą do zahamowania zmian klimatycznych, jedynym rozwiązaniem jest podjęcie działań przez wszystkie kraje, zgodnie z mottem COP24: Zmieniajmy razem” – podsumował wiceminister Mazurek.

O Dialogu Petersberskim

Dialog Petersberski jest wydarzeniem cyklicznym i ma miejsce zawsze pomiędzy kolejnymi szczytami klimatycznymi. Pierwsze spotkanie z cyklu Petersberg Climate Dialogue (PCD) odbyło się w 2010 roku, po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku. Spotkania PCD są wydarzeniem wysokiego szczebla, umożliwiającym dyskusję i wymianę poglądów między stronami Konwencji klimatycznej. Tegoroczny, X Dialog toczył się pod hasłem przewodnim “Realizacja Porozumienia Paryskiego”.

———

Artykuł udostępniony dzięki współpracy z PAP

Inne z tej kategorii

Prawdziwy bohater. Policjant uratował życie 4-letniemu dziecku

M Lebiest

Pasja, motywacja, sukces – niezwykłe życiorysy na scenach XI EEC w Katowicach

Redakcja

Obfite opady deszczu przyniosły podtopienia

M Lebiest

Niemcy uznano za zagrożenie dla NATO

Redakcja

Amazon i Google udostępniają oficjalne aplikacje YouTube na urządzenia Fire TV

Prime Video będzie dostępna na urządzeniach Chromecast i Android TV

Redakcja

Na Starym Mieście w Tczewie śmieci trafiają pod ziemię

M Lebiest
Gazeta Jutro