Informacje Polska

MI: Rusza budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska

Rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. Wykonawcą zadania o wartości 199,2 mln zł jest konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Construccion. Obwodnica o długości 15,3 km realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Zakończenie prac planowane jest w marcu 2021 r.

Prace nad obwodnicą Stalowej Woli i Niska oficjalnie rozpoczęte – fot. GDDKiA

Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia i całego kraju, prowadzi ruch pojazdów m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce. Obecnie DK77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów pow. 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Obwodnica usprawni komunikację drogową w regionie, zwiększy przepustowość dróg i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast, co wpłynie na poprawę komfortu życia ich mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu” – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Początek obwodnicy zlokalizowany jest w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w Stalowej Woli. Koniec zaś stanowi włączenie obwodnicy do drogi krajowej nr 77 w miejscowości Przędzel, przed węzłem Rudnik nad Sanem, stanowiącym połączenie obwodnicy z drogą ekspresową S19. Na wniosek władz samorządowych GDDKiA poleciła wykonawcy wykonanie dodatkowego węzła łączącego obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowań jednopoziomowych (ronda), komunikujących obwodnicę ze Stalową Wolą, Hutą Stalowa Wola, Niskiem oraz z DK19:

– czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77), – czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową, – czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Parametry techniczne obwodnicy:
-przekrój jednojezdniowy, tj.: 1×2
-klasa techniczna: GP
-szerokość pasów ruchu: 3,5 m
-szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
-kategoria ruchu: KR5
-obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

———

Artykuł udostępniony dzięki współpracy z PAP

Inne z tej kategorii

W służbie zdrowia brakuje lekarzy i pielęgniarek…

M Lebiest

W Anglii i Walii rodzi się coraz mniej polskich dzieci

Redakcja

Tłusty czwartek 2019

M Miter

17. PZU Cracovia Maraton 2018 ~ jak poruszać się po Krakowie?

M Lebiest

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Skorzystaj z miniprzewodnika "Biało-Czerwona"

M Lebiest

Poroszenko oczekuje, że UE ukarze Rosję

Redakcja
Gazeta Jutro